IT-Center Fyns blog om pædagogisk IKT

iPad eller Surface?

Mange skoler er lige nu naturligvis interesseret i rådgivning om indkøb af tablets. Denne test fra PCWorld sammenligner iPad og Surface. De er dog ikke testet ud fra nogle pædagogiske parametre, Hmmmm, det må jeg lige få tid til at gøre. Erfaringer og kommentarer må meget gerne tilgå mig, tak!

Office 365

Som nævnt i det sidste nyhedsbrev er en række skoler i gang med et testforløb med Office 365. Skolerne har kun lige fået oprettet det første spæde O365 site, så der er ikke så mange erfaringer at berette om endnu, men det er dejligt at en række engagerede lærere har meldt sig til at afprøve en ny it-platform. Jeg får jævnligt spørgsmål om hvad Office 365 egentlig er, og derfor har Christian Nielsen, der er Office 365-eksperten på IT-Center Fyn og jeg forsøgt at fremhæve nogle at de væsentligste aspekter:

Read More

Meebook

I sidste uge var jeg til en konference om Meebook, hvor bl.a. Jesper Rømer, lærer på Borupgaard Gymnasium fortalte og viste spændende eksempler på fx projektorienteret undervisning med udgangspunkt i Meebook. En del af IT-Center Fyns partnerskoler har vist interesse for Meebook, og fx skal HF&VUC Fyns ledergruppe introduceres for programmet på en workshop den 10/4. Bruger du Meebook i din undervisning? Hvordan gør det en forskel i din undervisning og hvilken respons har du fået fra dine elever/kursister. Skriv meget gerne til mig og fortæl om dine erfaringer og hvis du har eksempler på Meebookbaserede undervisningsforløb er jeg en glad aftager!

På konferencen fortalte en oplægsholder fra Statens Museum for Kunst om hvordan de arbejder på at digitalisere dele af deres samling og gøre dem tilgængelige som Open Educational Ressources. Dette gør de fx i samarbejde med Google Art Project. Og det er netop denne udvikling; at læringsressourcer bliver gjort tilgængelige uden omkostninger, som er med at gøre Meebook til et spændende bud på hvordan lærerne kan udforme sine egne undervisningsmidler. 

http://www.googleartproject.com/collection/statens-museum-for-kunst/